<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.shareyoutubevideos.com/wp-content/themes/showtime_v3.3/style-noscript.css"/>

Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác 
Công ty vận hành tòa nhà, công ty quản lý tòa nhà, công ty quản lý chung cư, vận hành tòa nhà, vận hành chung cư,...

Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
 
     Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 03/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 03/04/2014) đối với các tờ khai, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán năm … có hạn nộp là ngày 31/03/2014.
    
     Tổng cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp được biết.
Nguồn: 
http://chukyso24h.vn/xem-bai-viet/63/tong-cuc-thue-thong-bao-gia-han-nop-to-khai.html

Nhận xét của bạn:
Họ tên (Full name):
Hòm thư (Email):
Nhận xét (Comment):